07/02/2013 Prego de condicións "Obtención do título de graduado en ESO" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de CCOO de Galicia, do servizo de desenvolvemento da acción formativa “Obtención do título do graduado en educación secundaria” incluída no programa 4.1. Formación en competencias básicas do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).

AnexoTamaño
prego_4.1.pdf901.16 KB