10/07/2013 PCA "Consultoría" (XUNTA)

Contido do prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación pola Consellería de Traballo e Benestar, polo procedemento negociado sen publicidade, dun servizo de consultoría para o seguimento e comprobación das condicións requiridas así como para a xustificación do proxecto FEAG-Empreganav

AnexoTamaño
pcap_2013.74g.pdf1.73 MB