10/07/2013 PPT "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Prego de condicións técnicas que rexerán a contratación, por procedemento aberto, dun programa de inserción laboral por conta allea dirixido á población participante do proxecto Empreganav en sectores alleos ao metal e auxiliar do naval.

AnexoTamaño
pliego_de_condiciones_tecnicas.pdf435.37 KB