10/07/2013 Publicidade no Diario Oficial de Galicia da licitación "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Resolución do 3 de xullo do 2013, da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se convoca a contratación, polo procedemento aberto e tramitación urxente, dun servizo para o desenvolvemento do programa de inserción laboral dirixido á poboación participante no proxecto FEAG-Empreganav

AnexoTamaño
publicidad_de_licitacion_doga.pdf482.52 KB