13/08/2013 PCA "Formación para a Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación, pola Consellería de Traballo e Benestar, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, non suxeito a regulación harmonizada, dun servizo por lotes,  para a impartición de accións formativas dirixidas á recualificación profesional en sectores distintos ao metal e auxiliar do naval, da poboación participante do proxecto FEAG- Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización.
 
LOTE 1: 
Polimantenedor Industrial (FERROL)
Polimantenedor Industrial (VIGO)
 
LOTE 2:
Actividades auxiliares de almacén (A Coruña)
Actividades auxiliares de almacén (VIGO
AnexoTamaño
prego_de_clausulas_administrativas.pdf2.32 MB
anexo_curso_de_actividades_auxiliares_de_almacen.pdf340.21 KB
anexo_curso_de_polimantenedor_industrial.pdf3.68 MB