13/08/2013 PPT "Formación para a Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)

Contido do prego de condicións técnicas que rexerán a contratación, por procedemento aberto por lotes, do servizo de desenvolvemento de accións formativas incluídas no programa de Formación para a Recualificación fose do sector do metal e auxiliar do naval, dirixido á poboación participante do proxecto Empreganav.
 
LOTE 1: 
Polimantenedor Industrial (FERROL)
Polimantenedor Industrial (VIGO)
 
LOTE 2:
Actividades auxiliares de almacén (A Coruña)
Actividades auxiliares de almacén (VIGO)
 
AnexoTamaño
prego_de_precricions_tecnicas.pdf333.14 KB
anexo_curso_de_actividades_auxiliares_de_almacen.pdf340.21 KB
anexo_curso_de_polimantenedor_industrial.pdf3.68 MB