13/08/2013 Publicidade no Diario Oficial de Galicia da licitación "Formación para la Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se convoca a contratación, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, dun servizo por lotes para a impartición de accións formativas para a recualificación profesional en sectores distintos ao metal e auxiliar do naval no marco do proxecto FEAG-Empreganav.

AnexoTamaño
publicidad_de_licitacion_doga.pdf488.82 KB