23/07/2013 Prego de condicións "Avaliación contínua das accións do proxecto" (FORMEGA)

Avaliación continua das accións incluidas no proxecto FEAG-Empreganav, coa elaboración de informes de avaliación parciais e finais, elaboración de indicadores de seguimento, de impacto e de resultado.

AnexoTamaño
pliego_evaluacion_de_la_calidad.pdf6.24 MB