Activación laboral_Ferrol

Fecha: 
Mar, 12/03/2013 - 09:00 - 14:00

O curso de Activación laboral ten por finalidade a adquisición dos coñecementos que axuden aos usuarios a conseguir un posto de traballo. Isto conséguese proporcionando asesoramento, información e adestramento en diferentes habilidades que faciliten a súa inserción profesional.

Este curso de activación persegue incrementar a empleabilidad dos usuarios, formándoos en técnicas de procura de emprego como a elaboración dun curriculum vitae, a preparación dunha entrevista de selección ou a procura de ofertas de emprego, así como desenvolvendo aqueles aspectos persoais que lles axuden na consecución dos seus obxectivos, como autoconocimiento e aumento da autoestima, definición do perfil profesional, motivación cara a unha procura activa e permanente de emprego, etc.

CONTIDOS:

 • Empresa e mercado
 • Habilidades para a empleabilidad
 • O teu proxecto profesional
 • Organización e metodoloxía de procura
 • Rede de contactos
 • Elaboración dun plan de comunicación
 • Prospección laboral
 • Coñecementos e funcionamento das empresas intermediarias e contratantes
 • Elaborar un currículo vitae
 • Procesos de selección
 • Preparar a entrevista
 • Contratación e incorporación
 • Creatividade e emprego
 • Emprego 2.0

Na xornada de Activación laboral levada a cabo o 12/03/2013 en Ferrol, de 5 horas de duración, participaron un total de 42 persoas.

AnexoTamaño
activacion_laboral_ferrol.pdf166.35 KB