Curso das principais novidades da lei de apoio a emprendedores e a súa internacionalización (Vigo)

Fecha: 
Xov, 14/11/2013 - 09:00 - 14:00

O 14/11/2013 dentro do programa de formación para o autoemprego, levouse a cabo na localidade de Vigo, un curso de contido eminentemente práctico e de curta duración (5 horas), destinado ao coñecemento das novidades mercantís, laborais, xurídico-Administrativas, en materia fiscal, en materia de sociedades, etc… para emprendedores.

CONTIDOS:

1. NOVIDADES MERCANTÍS

 • O emprendedor de responsabilidade limitada.
 • Sociedade limitada de formación sucesiva
 • Trámites para favorecer a actividade emprendedora
 • Medidas de simplificación de procedementos. Obrigacións societarias e requisitos de información económica-financeira.

2. NOVIDADES LABORAIS

 • Fomento da pluriactividade
 • Fomento do emprego por conta propia
 • Modificación en materia de Prevención de Riscos para PEMES
 • Libro de Visitas Electrónico
 • Facilitación de entrada en España a estranxeiros non comunitarios por razóns de interese económico.

3. NOVIDADES EN MATERIA FISCAL

En materia de sociedades

 • Tipo impositivo: entidades de nova creación
 • Dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade
 • Dedución por investimento de beneficios
 • Dedución por actividades de innovación e desenvolvemento e innovación e tecnoloxía.
 • Redución de rendas procedentes de determinados activos intangibles, coñecidos como Patent Box.

No Imposto das Rendas das Persoas Físicas

 • Incentivos ao investimento en entidades de nova creación
 • Dedución por investimento en entidades de nova ou recente creación
 • Dedución en actividades económicas
 • Criterio de caixa no Imposto sobre o Valor Engadido

4. NOVIDADES XURÍDICO ADMINISTRATIVAS

 • Simplificación das cargas administrativas
 • Medidas para impulsar a contratación pública con emprendedores.

Neste curso participaron un total de 6 usuarios/as interesados en emprender.

AnexoTamaño
principales_novedades_de_la_ley_de_apoyo_a_emprendedores_y_su_internacionalizacion__vigo.pdf162.04 KB