Curso de activación laboral ( Vigo II)

Fecha: 
Lun, 25/02/2013 - 09:00 - Mar, 12/03/2013 - 14:00

O curso de Activación laboral ten por finalidade a adquisición dos coñecementos que axuden aos usuarios a conseguir un posto de traballo. Isto conséguese proporcionando asesoramento, información e adestramento en diferentes habilidades que faciliten a súa inserción profesional.

Este curso de activación persegue incrementar a empregabilidade dos usuarios, formándoos en técnicas de procura de emprego como a elaboración dun curriculum vitae, a preparación dunha entrevista de selección ou a procura de ofertas de emprego, así como desenvolvendo aqueles aspectos persoais que lles axuden na consecución dos seus obxectivos, como autocoñecemento e aumento da autoestima, definición do perfil profesional, motivación cara a unha procura activa e permanente de emprego, etc.

Contido: 

BREVE INTRODUCIÓN Á PROCURA ACTIVA DE EMPREGO

- Que é a orientación Laboral? 

- Habilidades para a empleabilidad

- Concepto de empleabilidad.

- Formación e desenvolvemento profesional, etc...

O MERCADO LABORAL.

- Tendencias xerais.

- Características máis valoradas nos candidatos.

- Sectores de emprego emerxentes actualmente.

- Ofertas públicas de emprego.

- Internet como fonte de emprego.

ORGANIZACIÓN E METODOLOXÍA DE PROCURA

- O Proceso de procura de emprego. A organización da procura.

- Breve referencia ao autoemprego.

FONTES DE PROCURA ACTIVA DE EMPREGO.

- Rede de Contactos.

- Importancia das relacións antes e durante as etapas profesionais.

- Como crear nosa propia rede. 

- Networking. Exemplos prácticos.

- Internet: A importancia actual das redes sociais como fonte de recrutamento, portais de emprego, entidades ou organizacións con bolsa de emprego, etc.

CURRÍCULO VITAE E CARTA DE PRESENTACIÓN.

- Proceso de elaboración dos CV.

- Proceso de elaboración dunha carta de presentación.

A ENTREVISTA DE TRABALLO 

- A importancia de preparar unha entrevista de traballo.

- Como preparamos unha entrevista? Pasos a seguir.

REDE EURES

- Que é a Rede Eures?

- Ofertas de emprego en Europa.

- Inserción dos CV na páxina web.

No curso de Activación laboral levado a cabo dende o 25/02/2013 ao 12/03/2013 en Vigo , de 60 horas de duración,  participaron un total de 13 persoas.

AnexoTamaño
curso_de_activacion_laboral_vigo_ii.pdf162.84 KB