Curso de inglés (Vigo)

Fecha: 
Mar, 29/01/2013 - 09:00 - Xov, 20/06/2013 - 14:00
Este curso pretende introducir aos alumnos en o uso da lingua inglesa, tanto na súa forma oral como escrita.Os obxectivos aos que aspírase son os seguintes: interactuar de forma sinxela, saber expor e contestar preguntas sobre si mesmo, sobre o lugar onde vive, sobre as persoas que coñece e sobre as cousas que ten; realizar afirmacións sinxelas en áreas de necesidade inmediata ou relativas a temas moi cotiáns e saber responder a cuestións dese tipo cando llas formulan, en lugar de depender simplemente dun repertorio moi limitado, ensaiado e organizado léxicamente.
 
CONTIDOS:
 
A. Contido léxico.
 
B. Contido gramatical
 
C. Contido fonético
 
Neste curso que se está levado en Vigo, entre o 29/01/2013 e o 20/06/2013, cunha duración de 120 horas, están a participar un total de 11 persoas.
AnexoTamaño
ingles_vigo.pdf295.63 KB