Curso de xestión básica de PEMES (Ferrol)

Fecha: 
Lun, 15/07/2013 - 09:00 - Mér, 24/07/2013 - 14:00

A situación económica, e o crecente aumento das PEMES no mundo empresarial, fan necesario un coñecemento elevado da xestión deste tipo de empresas así como a posibilidade da implantación interna de mecanismos de control de xestión, que permita aos usuarios da información ter unha visión da situación económico- financeira da PEME, de cara á toma de decisións. Por este motivo, entre o 15/07/2013 e o 24/07/2013 levouse a cabo un curso de “Xestión Básica de PEMES” na localidade de Ferrol, caracterizado por ser fundamentalmente práctico e tratar os aspectos fundamentais na Xestión dunha PEME.

Comezouse realizando unha pequena introdución sobre o Plan de Empresa e posteriormente realizáronse unha serie de exercicios prácticos, tales como:

 • Tras a exposición dun caso práctico detallado sobre a situación dunha empresa que vai realizar unha selección de persoal, pídese aos alumnos:
 1. Realizar os contratos de traballo de ambos os traballadores.
 2. Encher a copia básica do segundo traballador.
 3. Facer o preaviso do segundo traballador.
 4. Calcular as nóminas dos períodos de contratación
 5. Calcular a liquidación de ambas as contratacións
 6. Calcular as cotizacións á seguridade social
 • Debate sobre as fontes de selección de persoal: Cal é a máis efectiva, a máis fácil de preparar, a que máis se utiliza actualmente, etc.

OBXECTIVOS

O obxectivo final e principal  é que o alumno consiga ter unha visión práctica e sinxela da xestión integral dunha pequena e mediana empresa.

A partir deste obxectivo xeral preténdense conseguir os seguintes obxectivos parciais:

 • Coñecer as obrigacións legais que unha PEME debe cumprir a efectos fiscais e mercantís.
 • Preparar ao alumno no deseño de sistemas de información que lle presenten as situacións de risco e anticiparse a elas.
 • Detectar e analizar desviacións na planificación. Establecemento de medidas correctoras de xestión.
 • Unha visión sobre a xestión da empresa, baseada en centros de beneficio e centros de custo.
 • Coñecer os principais aspectos laborais que inflúen na xestión dunha PEME.

CONTIDOS

 • Plan de Empresa: Proxectos e Obxectivos.
 • Procura de fontes de financiamento.
 • Outras alternativas de financiamento: Axudas e Subvencións; Sociedades do Capital Risco; Bussiness Angels.
 • Medios de cobro e pago.
 • Os Recursos Humanos na PEME
 • Tipos de contratos.

No curso participaron un total de 12 usuarios/as do proxecto Empreganav.

AnexoTamaño
gestion_basica_de_pymes_ferrol.pdf163.22 KB