Inglés comercial e técnico (Ourense)

Fecha: 
Lun, 07/10/2013 - 09:00 - Xov, 07/11/2013 - 14:00

Entre o 07/10/2013 e o 07/11/2013, dentro do programa de formación transversal, levouse a cabo, na localidade de Ourense, un curso de contido eminentemente práctico e de curta duración (70 horas), destinado a adquirir os coñecementos básicos de inglés comercial e técnico.

OBXECTIVOS:

O obxectivo final da acción formativa será dotar ao alumno de coñecementos que lle permitan entender e manter unha conversación en inglés no ámbito comercial e facilitar así a súa incorporación ao mundo comercial ou mellorar as súas posibilidades de desenvolvemento no mesmo, á vez que se facilita a renovación e formación do sector.

CONTIDOS:

Unidade 1

 • Subject pronouns and to be
 • The article
 • Possessive articles and demonstratives
 • Countries and nationalities
 • Specific contents: Presentations at the workshop

Unidade 2

 • Present simple
 • Possesive (‘s)
 • Jobs
 • The family
 • Specific contents: Description of tasks

Unidade 3

 • Adjectives
 • Adverbs of frequency
 • Prepositions of time (times and dates)
 • Daily routine
 • Specific contents: Plans and tools

Unidade 4

 • Past simple of be: was/were
 • Past simple regular and irregular verbs
 • Go, have and get
 • Vocabulary about holidays
 • Specific contents: Writing e-mails and formal letters

Unidade 5

 • There is/ There are. There was/ There were
 • Present simple or present continuous
 • Prepositions of place
 • Vocabulary about houses and cities
 • Specific contents: Telephoning

Unidade 6

 • a/an, some/any
 • How much and how many. Quantifiers.
 • be going to
 • Vocabulary about food
 • Specific contents: Meetings

Neste curso participaron un total de 2 usuarios/as do proxecto.

AnexoTamaño
ingles_comercial_y_tecnico_ourense.pdf159.86 KB