07/02/2013 Prego de condicións "Seguimento no emprego" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de CCOO de Galicia, do servizo de desenvolvemento da acción formativa incluída no programa 5.2. Seguimento no emprego do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG). 

A actividade a desenvolver será: "Tutorías personalizadas"
 
AnexoTamaño
prego_5.2..pdf5.37 MB