20/02/2013 Prego de condicións "Competencias Crave" (MCA-UGT)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Metal Construción e Afíns de UXT, do servizo de desenvolvemento da acción formativa "Competencias Crave" incluída no programa 4.1. Formación en competencias básicas do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).

Tratase da obtención de competencias crave nos seguintes módulos: 
 
- Comunicación en lingua galega.
- Comunicación en lingua castelá. 
- Competencia en matemáticas.
- Competencia en ciencia.
- Competencia en tecnoloxía.
- Competencia dixital.
 
AnexoTamaño
prego_4.1.pdf2.05 MB