20/02/2013 Prego de condicións "Activación Laboral" (MCA-UGT)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Metal Construcción e afíns de UXT , do servizo de desenvolvemento da acción formativa "Activación Laboral" incluída no programa 4.2. Formación e activación laboral do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).

AnexoTamaño
prego_4.2.pdf2.17 MB