20/02/2013 Prego de condicións "Prevención de riscos laborais" (MCA-UGT)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Metal Construción e Afíns de UXT, do servizo de desenvolvemento da acción formativa "Prevención de Riscos Laborais" incluída no programa 4.3. Formación Transversal do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).

 

AnexoTamaño
prego_4.3.pdf2.05 MB