Prevención de riscos laborais (Vigo I)

Fecha: 
Lun, 13/05/2013 - 09:00 - Lun, 03/06/2013 - 14:00

Nesta acción formativa os alumnos parten dun coñecemento moi básico. Ao longo do curso preténdese dotar aos alumnos dun coñecemento e competencias básicas en materia de prevención.

Tendo en conta o perfil dos usuarios, os obxectivos principais do curso son os seguintes:

- Dar dunha forma sistematizada, e facendo mención á normativa aplicable en cada caso, os coñecementos mínimos suficientes que permitan analizar os riscos que hai na contorna de traballo dentro dunha empresa.

- Impartir as técnicas de análises das condicións de traballo que permitan valorar os riscos e adoptar as medidas adecuadas para evitalos ou diminuílos.

- Dar a coñecer diversas ferramentas para a xestión da seguridade. 

Contido:

- Conceptos básicos de seguridade e saúde no traballo.

- Riscos xerais e a súa prevención.

- Riscos específicos e a súa prevención no sector da construción.

- Elementos básicos de xestión da prevención de riscos.                 

- Primeiros auxilios.

No curso realizado na localidade de Vigo, entre o 13/05/2013 e o 03/06/2013 e cunha duración de 60 horas (20 h presenciais e 40h de formación a distancia) participan un total de 8  persoas.

AnexoTamaño
prl_vigo_i.pdf161.49 KB